ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/ماهیچه صاف

ماهیچه‌های صاف شامل ماهیچه‌های خودکار دیواره رگ‌ها روده و معده می‌شوند و حدود ۱۰٪ از بدن را تشکیل می‌دهند.

ماهیچه صاف
ماهیچه صاف