ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/مغز استخوان

استخوان متراکم دارای یک حفره مرکزی به نام مغز استخوان است که با مایعی پوشیده شده‌ است.

مغز استخوان ران
مغز استخوان