ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/دستگاه ادراری

دستگاه ادراری یکی از دستگاه‌های بدن انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار و زائدات بدن به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه تشکیل شده است.