ویکی‌کودک:آشنایی با دستگاه های بدن انسان/همکاری کردن

جسور باشید ویرایش

جامعه ویکی‌کودک کاربرانش را تشویق می‌کند که در نوشتن کتاب‌ها جسور باشند. ویکی‌ها به سرعت رشد می‌کنند و اشتباهات موجود تصحیح می‌شوند. بنابراین از نوشتن نترسید و جسور باشید.

از اینکه دیگران ممکن است نوشته‌های شما را ویرایش کنند، نگرانی‌ای به دل راه ندهید. آن‌ها نیز همانند ما هدف‌شان این است که ویکی‌کتاب و ویکی‌کودک توسعه پیدا کند. لطفا اگر می‌توانید در این ایبوک همکاری کنید، از این کار دریغ نکنید.

رهنمودها ویرایش

هنگام کار بر روی این پروژه دقت داشته باشید که مخاطبان، کودکان ۸ تا ۱۲ سال هستند. اگر بحث یا نظری در مورد مطالب کتاب دارید می‌توانید در صفحه بحث هر صفحه موضوع را مطرح کنید.