ویکی‌کودک:آموزش عددهای ریاضی/۳

پرچم ایران سه رنگ دارد.