ویکی‌کودک:آموزش عددهای ریاضی/۵

دست پنج انگشت دارد.

پرچم المپیک پنج حلقه دارد.

اینجا پنج دایره هست.