ویکی‌کودک:تاریخ ایران

کشور ما ایران تاریخ بسیار کهنی دارد. امروزه بناها و آثار بسیاری از گذشته کشورمان باقی‌مانده است که ما می‌توانیم از ان‌ها بازدید کنیم. یکی از جاهایی که آثار باستانی در آن نگهداری می‌شود موزه‌ها هستند. در موزه‌های ایران آثار بسیاری از گذشته‌ها یافت می‌شود.

سرزمین کنونی ایران بخشی بزرگی از یک واحد جغرافیایی بنام فلات ایران است. در طول هزاره دوم پیش از میلاد، آریایی‌ها به فلات ایران و شبه قاره هند کوچ کرده‌اند. دلیل اصلی مهاجرت آنها مشخص نیست اما به نظر می‌رسد دشوار شدن شرایط آب و هوایی و کمبود چراگاه‌ها، از دلایل آن باشد. مهاجرت آریائیان به فلات ایران یک مهاجرت تدریجی بوده‌است که نزدیک ۳۰۰۰ سال طول کشیده است.

مادها قومی ایرانی بودند از تبار آریایی که در بخش غربی فلات ایران ساکن شدند. سرزمین مادها دربرگیرنده بخش غربی فلات ایران بود. سرزمین آذربایجان در شمال غربی فلات ایران را با نام ماد کوچک و بقیهٔ ناحیه زاگرس را با نام ماد بزرگ می‌شناختند. پایتخت ماد هگمتانه است آنها توانستند در اوایل قرن هفتم قبل از میلاد اولین دولت ایرانی را تأسیس کنند.

دولت ماد در ۵۵۰ پیش از میلاد به دست کوروش منقرض شد و سلطنت ایران به پارسی‌ها منتقل گشت. از این رو کوروش بزرگ را بنیادگذار شاهنشاهی هخامنشی می‌دانند. جنگ‌های ایران و یونان در زمان داریوش آغاز شد. دولت هخامنشی سر انجام در ۳۳۰ ق. م به دست اسکندر مقدونی منقرض گشت و ایران به دست سپاهیان او افتاد. پس از وی قبایل پارتی به پادشاهی رسیدند. قبایل پارتی در آغاز با قوم داهه که در مشرق دریای خزر می‌زیستند در یک جا سکونت داشتند و سپس از آنان جدا شده در ناحیه خراسان مسکن گزیدند. نام حکومتی که قبایل پارتی در ایران تشکیل دادند، اشکانیان بود.

اردشیر، اشکانیان را نابود کرد و سلسله ساسانیان را بنا نهاد. شاهنشاهان ساسانی که اصلیتشان از استان پارس بود بر بخش بزرگی از غرب قارهٔ آسیا چیرگی یافتند. پایتخت ساسانیان شهر تیسفون در نزدیکی بغداد در عراق امروزی بود.

در ابتدای قرن هفتم میلادی اعقاب امیه یکی از خانواده‌های پرنفوذ اعراب مکه بودند. امویان به عنوان خلفای امپراتوری تازه تأسیس اسلامی در دمشق حکومت کردند و اولین سلسله موروثی را در تاریخ اسلام پدید آوردند. خلافت عباسی در سال ۷۵۰ میلادی در حران تأسیس شد. مرکز این خلافت بعدها از حران به بغداد منتقل شد. حکومت عباسی در بغداد در سال ۱۲۵۸ میلادی پس از یورش مغولان به پایان رسید. آخرین خلیفهٔ بنی عباس معتصم از مغولان شکست خورد و تسلیم شد و حکومت بنی عباس سرنگون گردید.

زیاریان یا آل زیار و آل بویه دو خانواده ایرانی از نواحی مازندران و گیلان بودند که توانستند به حکومت ایران برسند. در غرب و مرکز ایران دو سلسله از دیلمیان به نام آل زیار (۳۲۰ ه. ق) و آل بویه که هر دو از مناطق شمال برخاسته بودند، نواحی مرکزی و غربی ایران و فارس را از تصرف خلفا آزاد کردند. حکومت این خانواده‌ها به نام دیلمیان شهرت یافته‌است. حکومت این خانواده‌ها به نام دیلمیان شهرت یافته‌است.

ایلخانان یا ایلخانیان نام سلسله‌ای مغول است که از سال ۶۵۴ تا ۷۵۰ ه‍. ق. معادل ۱۲۵۶ تا ۱۳۳۵ میلادی در ایران حکومت می‌کردند و فرزندان چنگیزخان مغول بودند.