ویکی‌کودک:تمدن‌های باستانی/ایرانی‌ها

آن‌ها در چه کشوری ساکن بودند؟ویرایش

ساختمان‌هایشان به چه شکل بود؟ویرایش

آن‌ها چه می‌خوردند؟ویرایش

آن‌ها چه می‌پوشیدند؟ویرایش

آن‌ها چگونه می‌نوشتند؟ویرایش

آن‌ها چه باورهایی داشتند؟ویرایش

زرتشت خادم اهورا مزدا بود

تاریخ آن‌ها چه بود؟ویرایش

آیا بعضی از آن‌ها امروزه نیز مشهور هستند؟ویرایش

امروزه چه چیزی از آن‌ها بر جای مانده است؟ویرایش