ویکی‌کودک:تمدن‌های باستانی/مقدمه

روزگاری ... ویرایش

روزگاری جهان این گونه که ما امروز می‌بینیم نبود. در روزگار باستان همه چیز فرق می‌کرد. تا پیش از آمدن سده بیستم (کمی بیش از ۱۰۰ سال پیش) کسی ماشین نداشت. در آن زمان اتومبیل هنوز اختراع نشده بود. حتی تلویزیون هم وجود نداشت چون تلویزیون پنجاه سال بعد اختراع شد؛ در اواخر سده پیش اینترنت اختراع شد و رایانه همه جا ظاهر شد.

تقریبا همه دانشمندان سرشناس بر این باورند که انسان‌ها از جانوران «تکامل» پیدا کردند (یا توسعه یافتند) به گونه‌ای که طبیعی‌دان انگلیسی چارلز داروین آن را توصیف کرده است. چارلز داروین در زمانی می‌زیست که هنوز موتور دیزلی اختراع نشده بود؛ او با یک کشتی بادبانی موسوم به اچ ام اس بیگل به کل دنیا سفر کرد.

بیشتر افراد بر این باورند که انسان‌ها در عصر حجر از دوران پالئولیتیک یا عصر سنگی کهنه تا کار با فلز برنز و عصر آهن دچار تغییر شده‌اند و این تغییر تا دوره میانی یا قرون وسطی در دوران معاصر ادامه داشته است تا اینکه توانستند بفهمند دانایی باستانی نه به آن حد خردمندانه بوده است و نه به آن حد باستانی.