ویکی‌کودک:دایناسورها/تیرانوسور

مقدمه تیرانوسور دزد چابک
فهرست


دایناسورها

مقدمه
تیرانوسور
دزد چابک (ولاسیرپتور)
سوسمار چین‌دار
سوسمار متفاوت
سه‌شاخ‌چهره

تیراناسورها یک نوع دایناسور بودند که تقریباً ۶۵ تا ۷۰ میلیون سال پیش در دوره کرتاسه بر روی زمین زندگی می‌کردند. تیراناسور یکی از بزرگترین دایناسورهای گوشتخوار است که تا کنون کشف شده است و به دایناسور ستمگر معروف است.

شکل بدنشان چگونه بود؟ ویرایش

تیراناسورها ۱۳ متر (۴۲ پا) طول و ۴ متر (۱۳ پا) قد داشتند. وزنشان ۴ تا ۶ تن بود. به عبارتی از یک اتوبوس درازتر و از یک فیل سنگین‌تر بودند البته در هنگام بلوغ.

فک بزرگ، دندان‌های زیاد و دم درازی داشتند ولی دست هایشان کوتاه بود. آن‌ها خیلی قدرتمند بودند و می‌توانستند تا ۲۰۰ کیلوگرم را بلند کنند.

آن‌ها چه می‌خوردند؟ ویرایش

تیراناسور یک دایناسور بزرگ گوشتخوار بود. یک دانشمند بر این باور است که تیرانسورها لاشخور بودند و لاشه سایر دایناسورها را می‌خوردند.

 
فسیل یک تیرانوسور

آن‌ها در چه زمانی زندگی می‌کردند؟ ویرایش

تیرانوسورها ۶۵ تا ۷۰ میلیون سال پیش زندگی می‌کردند که برابر با اواخر دوره کرتاسه بود. تیرانوسورها یکی از آخرین دایناسورهای غول‌پیکر بودند.

آن‌ها در کجا زندگی می‌کردند؟ ویرایش

تیزانوسورها در جنگل‌ها و در کنار رودخانه‌ها زندگی می‌کردند.

آن‌ها چگونه کشف شدند؟ ویرایش

اولین اسکلت تی رکس در سال ۱۹۰۲ توسط برنوم براون، از دیرین شناسان موزه تاریخ طبیعی آمریکا کشف شد

چه‌چیزهایی نیاز داریم درباره شان بدانیم؟ ویرایش