ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/بادبادک‌ها

با مداد یک نخ را دنبال کنید و بادبارک میشیکو را پیدا کنید.