ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/خانه

هر فرد را به محلی که زندگی می کند وصل کن.