ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/در آبگیر

شماره‌ها را به ترتیب به هم وصل کن تا کشف کنی چه جانوری دارد در آبگیر شنا می‌کند.

On the pool (60 dots).svg
جواب اردک است.