ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/دزد دریایی

دزد دریایی را با رنگ‌های دلخواه‌تان رنگ بزنید.