ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/ساز گمشده

یک نوازنده سازش را یادش رفته است. او را پیدا کنید و سازش را به او بدهید.

Find the musician who has lost their instrument.svg