ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/سامورایی

به سامورایی کمک کنید از پیچراه بگذرد و قلعه را پیدا کند.

Help the samurai to find his castle.svg