ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/سامورایی

به سامورایی کمک کنید از پیچراه بگذرد و قلعه را پیدا کند.