ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/سنجاب در هزارتو

سنجاب را به غذایش برسان تا گشنه نماند.