ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/شوآلیه و قلعه

بچه‌ها بیایید به این شوآلیه کمک کنیم به قلعه بازگردد.