ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/ماهی‌ها

با رنگ‌های دلخواه خودت این نقاشی را رنگ بزن.

Color this sea world.svg