ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/هواپیما

هواپیما را هر جور که دوست داری رنگ آمیزی کن.