ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/وسایل ترابری

با یک خط هر وسیله را به مکانی که در آنجا یافت می‌شود وصل کنید.