کتاب آشپزی/نوشیدنی کومبوچا

  • اول از همه در قوری یا کاسه چای شیرین درست کنید
  • در دومین مرحله چای را در ظرف مناسب صاف کنید
  • در سومین مرحله سرکه یا شربت کومبوچا را در ظرف بریزید و قارچ را روی چای طوری قرار دهید تا طرف صاف آن رو به بالا باشد
  • چهارمین مرحله در ظرف را ببندید و آن را در جای تاریک و گرم و خشک و بدور از هر گیاهی قرار دهید
  • پنجمین مرحله با تکثیر شدن تخمیرهای حاصل از قارچها می‌توانید در دفعات بعدی از آن استفاده کنید (از تکثیرهای تخمیر قارچ)
  • حالا کمبوچای آماده شده را در بطری صاف کنید و در یخچال نگهداری کنید.