کودکان/الفبا/ویرایش چاپ

فهرستویرایش

ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ی

اویرایش

 
اسب
 
ابر

ا
بویرایش

 
ببر

ب

 
برگپویرایش

 
پر

پ

 
پیاز
تویرایش

 
توپ
 
تخم‌مرغ

ت
ثویرایش

 
ثانیِه


 
ثُرَیّا

ث

جویرایش

 
جوجه
 
جوراب

ج

چویرایش

 
چای
 
چَتر


چ

حویرایش

 
حُباب
 
حلزون

ح

خویرایش

 
خرگوش
 
خاک

خ

دویرایش

 
دَست
 
دَر

دذویرایش

 
ذُرّت
 
ذَرّه‌بین

ذ

رویرایش

 
رادیو
 
روباه


ر
زویرایش

 
زَردآلو
 
زَنبور

ز
ژویرایش

 
ژِلِه
 
ژیمناستیک


ژ
سویرایش

 
سالاد
 
سَگ

س
شویرایش

 
شیر
 
شَب

ش

صویرایش

 
صابون
 
صَندَلی

ص
ضویرایش

 
ضربه
 
ضبط‌صوت

ض
طویرایش

 
طاووس
 
طناب

ط
ظویرایش

ظ

 
ظَرف
عویرایش

 
عَسَل


ع
غویرایش

 
غار
 
غاز

غ
فویرایش

 
فیل
 
فِلفِل


ف
قویرایش

 
قَند
 
قورباغِه

ق
کویرایش

 
کِتاب
 
کاکتوس

ک
گویرایش

 
گرگ
 
گوسفند

گ
لویرایش

 
لاله
 
لیمو

ل
مویرایش

 
مار
 
مورچه

م
نویرایش

 
نان
 
ناو

ن

وویرایش

 
وال
 
ویولن

و
هویرایش

 
هُلو
 
هِندِوانِه

ه
یویرایش

 
یَخ
 
یَخچال

ی