کپچا/چرا کپچا?

' چرا کپچا? کاربردها
کپچا


ما سه دلیل برای استفاده از کپچا داریم.

  • جلوگیری از اسپم‌ها
  • جلوگیری از سواستفاده
  • کم کردن سرعت اسپمرها و سواستفاده‌گران.