آشنایی با موتور های جست و جو/سلام

سلام ویرایش

سلام، یک ابَر جستجوگر هوشمند و پیشرفته اینترنتی است. سلام، عبارت مد نظر کاربر را به طور هم زمان و موازی در چندین موتور جستجوگر جستجو کرده و با به کارگیری الگوهای هوش مصنوعی، ترکیب بهینه همه آنها را نمایش می دهد .

برخی از ویژگی ها ویرایش

۱-وسعت دامنه جستجو

۲-افزایش دقت

۳-توجه به زبان فارسی

4-حذف دام های تبلیغاتی(تله های تبلیغاتی)

نشانی وبگاه ویرایش

http://salam.ir