آشنایی با موتور های جست و جو/پارسی‌جو

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

Parsijoo Logo.png

پارسی‌جوویرایش

پارسی‌جو یک موتور جستجوی ایرانی در فهرست موتورهای جستجو می‌باشد که در سال ۱۳۸۹ با پوشش یک میلیون صفحه راه‌اندازی شد. هم اکنون نسخه ۳ پارسی‌جو با پوشش دویست میلیون صفحه (از پانصد میلیون صفحهٔ فارسی) روی وب قرار دارد. این موتور جستجو سرویس‌های گوناگونی شامل سرویس وب، تصویر، خبر، آوا، علمی، ترجمه، دانلود و نقشه ارائه می‌دهد.

آدرس سایتویرایش

http://parsijoo.ir