آموزش زبان فارسی باستان/آشنایی بیشتر

اعداد ترتیبی آشنایی بیشتر آموزش زبان فارسی باستان
آموزش زبان فارسی باستان


دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۳ به‌عنوان نخستین دانشگاه در منطقۀ جنوب ایران با ایجاد رشته تحصیلی زبان‌های باستانی، زمینه‌ساز تحصیل علاقه‌مندان در این رشته شد، هرچند اکنون با کاهش دانشجو مواجه شده است. تحصیل در رشتۀ زبان‌های باستانی، اساس شناخت زبان‌ فارسی و ادبیات غنی آن و نیز گویش‌های ایرانی است، به‌عنوان مثال زبان فارسی که زبان رسمی کشور ایران است، بازمانده زبان فارسی میانه و فارسی باستان است؛ بنابراین شناخت دقیق و علمی این زبان جز از راه مطالعه تاریخچه و پیشینه آن امکان‌پذیر نخواهد بود.

یک کتاب با عنوان Old Persian: Dictionary, Glossary and Concordance که نوشتن آن سه سال طول کشید و در سال ۲۰۱۸ ازسوی انتشارات وایلی (Wiley Publisher) منتشر شد درباره پارسی باستان حاوی ۱۲۷۰ واژه در حدود ۷۰۰ صفحه است. آقای باخنهایمر مؤلف این کتاب می‌گوید همیشه این خلا برایم وجود داشت که چون در دوره‌های مختلف زبان‌شناسان گوناگون تعداد محدودی از کلمات هخامنشی را ترجمه کرده بودند و آثار میخی را مطالعه کرده بودند اما هرگز اتفاق نیفتاده بود کسی همه کلمات میخی هخامنشی را جمع‌آوری کند و از اینها بدنه‌ای درست کند تا بتواند کلمات هخامنشی را از آن استخراج کند. ما این کلمات را خارج کردیم و توانستیم برای آنها ترجمه پیدا کنیم. در این کتاب اگر کلمه هخامنشی مانند آپادانا را انتخاب کنید به شما گفته می‌شود که معنی‌اش چیست و در کدام کتیبه هخامنشی به کار رفته و محتوای متنی که این کلمه در آن هست هم توضیح داده شده است.