اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/جعبه فهرست

یک جعبه فهرست به کاربران این امکان را می‌دهد که از بین گزینه‌های موجود در فهرست ایستا یکی را انتخاب کنند. برای انتخاب بیش از یک گزینه کاربر باید کلید کنترل را پایین نگه دارد.