اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/پیوند

پیوند کنترل (control Link) به فرمول‌های فرم‌های ویندوز (Windows Forms) گفته می‌شود که از طریق برنامه‌های فرم‌های ویندوز یک صفحه وب را باز می‌کنند. پیوند کنترل به صورت ابر پیوند استفاده می‌شود.