اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/جعبه گروهی

مجموعه‌ای است از چند جعبه تیک‌دار