اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/فهرست آبشاری و جعبه تو در تو

یک فهرست آبشاری (کمبو باکس یا جعبه تو در تو) یکی از عناصر رابط‌های گرافیکی کاربر است که با کلیک بر روی آن یک فهرست ظاهر می‌شود و کاربر می‌تواند یک گزینه را از این فهرست انتخاب کند.