حق تکثیر نامعلوم

این تصویر لوگوی یک شرکت، تیم ورزشی، یا سازمانی دیگر است که در خارج از ایران قرار دارد. این لوگو بوسیله قوانین حق تکثیر و/یا قوانین علامات تجاری پشتیبانی می‌شود. اعتقاد بر این است که می‌توان از تصاویر با کیفیت پایین، برای معرفی شرکت، تیم ورزشی، یا سازمان مورد بحث در ویکی‌پدیای فارسی که بر روی رایانه‌های خادم بنیاد غیرانتفاعی ویکی‌مدیا در امریکا، میزبانی می‌شود، تحت استفاده منصفانه به شکلی که در قوانین حق تکثیر امریکا توصیف شده است، استفاده کرد. هر استفادهٔ دیگری از این تصویر، چه در ویکی‌پدیا و چه در هر جای دیگر می‌تواند نقض قوانین حق تکثیر باشد. مسلماً استفادهٔ تجاری از این تصویر هم می‌تواند نقض قوانین علامت تجاری باشد. ویکی‌پدیا:استفاده منصفانه را ببینید.

استفاده از این لوگو بدین معنا نیست که ویکی‌پدیا و یا بنیاد ویکی‌مدیا از آن پشتیبانی می‌کند، و همچنین بدین معنا نیست که ویکی‌پدیا و یا بنیاد ویکی‌مدیا توسط آن شرکت پشتیبانی می‌شود.