الگو:میان‌بر

میان‌بُر:
[[{{{1}}}]]

استفادهویرایش

میان‌بر ها فقط برای صفحاتی که در فضای نام ویکی‌کتاب هستند استفاده می‌شوند. صفحات سیاست‌ها و رهنمودهای ویکی‌کتاب از این جمله‌اند. لطفاً از این الگو برای پیوند دادن به الگو‌های دیگر استفاده نکنید؛ مثلاً برای مشخص کردن میان‌بُری برای الگو الگو:مثال باید دقیقاً از {{مثال}} استفاده کرد. هیچ نیازی نیست که برای چیزی به این وضوح میان‌بُری ساخته شود. هر الگو به شکل پیش‌فرض از نام خودش برای فراخوانی استفاده می‌کند.