الگو:کتاب خوب/آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان

این ایبوک درباره آثار فرهنگی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان است.