آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان

کتابی که پیش رو دارید، کتابی است ارزشمند که با همیاری تعدادی از کاربران ویکی‌کتاب درسال ۹۰ گرداوری و تدوین شده است. موضوع این کتاب آثار فرهنگی، اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان می‌باشد.

فهرست

جدید