الگو:کتاب خوب/عامل‌های انسانی در امنیت اطلاعات

این ایبوک درباره فناوری اطلاعات و نقش انسان در امنیت اطلاعات است.