الگو:کتاب خوب/ژئوپلیتیک دریای کاسپین

ژئوپلیتیک توسعه انرژی در حوزه دریای کاسپین: همکاری منطقه‌ای یا کشمکش؟