تقویم‌های جهان/تقویم هندی

تقویم مایا تقویم هندی تقویم‌های جهان
تقویم‌های جهان


از میان تقویم‌های هندی ویکرم سموت در بخش‌های شمالی و مرکزی هند از همه معروف‌تر است. از دیگر تقویم‌های معروف هندی، تقویم تامیلی در تامیل و گاه‌شماری بنگالی در بنگال است که همه آن‌ها بر پایه چرخه ماه هستند. سال نوی آن‌ها در بهار آغاز می‌شود. از تقویم‌هایی که بر پایه چرخه خورشید است، تقویم مالایالم است که در کرالا استفاده می‌شود.

ویکرَم سموَت یا بیکرَم سموَت یک تقویم هندی است که توسط ویکرمادیتیا امپراتور هندی بنا نهاده شده است. این تقویم در هند رایج است و در بنگلادش و نپال تقویم رسمی است. ویکرم‌سموت یک تقویم قدیمی است و از قدیم توسط هندوها و سیک‌ها استفاده شده است.