واژه مثلثات ویرایش

شروع یادگیری مثلثات ویرایش

کاربردهای مثلثات ویرایش

مثلثات شاخه‌ای از ریاضیات است که با طول اضلاع و اندازه زوایا در مثلث سر و کار دارد. از آنجایی که برای پاسخ به بسیاری از مسائل فیزیکی بایستی آن‌ها را به قالب مثلثاتی در آورد مثلثات کاربرد فراوانی در علوم فیزیکی و مهندسی یافته است.

در نقشه‌برداری و معماری به مثلثات نیاز است زیرا مستقیما با اضلاع و زوایا در مثلث سر و کار دارند. همچنین در مهندسی برق از مثلثات استفاده می‌شود. ضمنا تابع‌های مربوط به زوایا و طول اضلاع در مثلث برای بیان اینکه جریان الکتریکی در طول زمان چگونه تغییر می‌کند مفید است.