جاوا اسکریپت


ویکی‌کتاب تقدیم می‌کند:
زبان برنامه‌نویسی جاوا اسکریپت

نگاهی عام و تام به زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت

آموزش کامل زبان جاوا اسکریپت یکی از پروژه‌های ویکی‌کتاب است که
با همت کاربران به اتمام می‌رسد.

فهرست مطالبویرایش

مبانی اولیهویرایش

آشنایی با زبان جاوا اسکریپت
کدنویسی
متغیرها
عملگرها