جاوا اسکریپت/کدنویسی

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

برنامه نویس با HTML محتوا را طراحی می کند، با CSS استایل صفحه را طراحی می کند، و با جاوا اسکریپت سایت را تعاملی می کند.

شروع کدنویسیویرایش

برای کدنویسی به زبان جاوا اسکریپت به یک مرورگر و یک محیط کدنویسی نیاز داریم. در این کتاب مرورگر chrome و محیط VS Code به شما پیشنهاد می شود.
نکته: در برخی از مرورگرها ممکن است جاوا اسکریپت غیرفعال باشد، لازم به ذکر است که قبل از کدنویسی از فعال بودن جاوا اسکریپت در مرورگر خود اطمینان حاصل فرمایید.
برای کدنویسی به زبان جاوا اسکریپت می توانید از دو روش عمل کنید:

  • درج در صفحه HTML
  • درج در پوشه

درج در صفحهویرایش

با استفاده از تگ <script> می توانید به زبان جاوا اسکریپت کدنویسی کنید.
<script>
کدهای جاوا اسکریپت
</script>

درج در پوشهویرایش

می توانید در یک پوشه با پسوند .js کدنویسی کنید.

چاپویرایش

به نمایش اطلاعات در برنامه نویسی اصطلاحاً چاپ گفته می شود.
برای شروع آسان کدنویسی، می توانیم با نمایش یک متن در خروجی کار را آغاز کنیم. همیشه در آموزش های استاندارد اولین برنامه ای که به یک فرد نوپا برای یادگیری برنامه نویسی یاد داده می شود ساخت برنامه ای است که متن Hello, World! به معنای سلام، دنیا! را نمایش دهد یا اصطلاحاً آن را چاپ کند.

document.write(Hello, World!);

تحلیل کد بالا: هر داده ای که درون دو پرانتز ()document.write نوشته شود، چاپ می شود. برای کدنویسی متن‌ها در جاوااسکریپت مانند زبان C++، می بایست با دابل کوتیشن ("مانند همین متن") استفاده کنید. در آخر دستورات جاوااسکریپت مانند زبان C++، یک سمی کولن ; نوشته می شود.

توضیحاتویرایش

در زبان های برنامه نویسی، توضیحات برای خوانایی کد نوشته شده بکار می رود. در جاوا اسکریپت مانند زبان C++، توضیحات به دو صورت نوشته می‌شوند:

// توضیحات تک خطی
/* 
توضیحات چند خطی
*/