راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب/مقدمه

' مقدمه باز کردن ابزارها
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب


آنچه در این راهنما ارایه می‌گردد شامل توضیحاتی در مورد چگونگی و کاربرد فیلتر دیجیتال در نرم‌افزار متلب است.

ابزرا و بلوک‌های استفاده شده به شرح زیر است:

  • ورودی سینوسی (sine wave) به عنوان منبع (source)
  • بلوک فیلتر دیجیتال (DIgital Filter)
  • اسکوپ (Scope) برای نمایش شکل موج خروجی
  • جمع کننده برای جمع ترکیب چند سیگنال