راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب


آنچه در این راهنما ارائه می گردد شامل توضیحاتی در مورد چگونگی و کاربرد فیلتر دیجیتال در نرم‌افزار متلب است. ابزار و بلوک های استفاده شده به شرح زیر است:

ویکی‌کتاب
ویکی‌کتاب
یک نسخه قابل چاپ از راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب در دسترس می‌باشد. (ویرایش)
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب
  • وررودی سینوسی (Sine Wave ) به عنوان منبع (Source)
  • بلوک فیلتر دیجیتال
  • اسکوپ (Scope) برای نمایش شکل موج خروجی
  • جمع کننده برای جمع ترکیب کردن چند سیگنال

فهرست مطالب

ویرایش