راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب/ویژگی‌های فیلتر دیجیتال

موج سینوسی ویژگی‌های فیلتر دیجیتال '
راهنمای استفاده از فیلتر دیجیتال در متلب


فیلتر دیجیتال

ویرایش

با دو بار کلیک بر روی Digital Filter صفحه مربوط به پارامترهای آن باز می‌شود:

 
 

با توجه به اینکه قسمت Fixed-point کاربرد خاصی برای کار ما ندارد، چندان به آن نمی‌پردازیم.

به طور مثال گزینه اول (Rounding mode) شامل 4 حالت است که برای رند کردن از Floor یا گرد کردن به سوی پایین، Ceiling یا گرد کردن به سوی بالا و بدون گرد کردن و به سمت نزدیک‌ترین عدد استفاده می‌کنیم.

و اما قسمت Main که مهم‌ترین قسمت در ساخت فیلترها است؛

Transfer Function Type

ویرایش

این بخش شامل دو قسمت کلی است:

 • IIR (Infinite Impulse Respond)
 • FIR (Finite Impulse Response)

مورد اول خود شامل دو قسم است: یکی صفرها و قطب‌ها، و دیگری فقط قطب‌ها.


 

Filter Structure

ویرایش

این قسمت مربوط به ساختار Filter است. به عنوان نمونه برای Direct Form داریم:

 

شکل باقی حالات نیز در بخش Specify Filter Characteristics in Dialog and/or Through Input Ports موجود است که برای اجتناب از بیش از حد طولانی شدن در اینجا آورده نشده است.

و البته با انتخاب هر مورد ضرایبی که باید وارد شود نیز متفاوت خواهد بود.به طور مثال اگر به ترتیب گزینه‌های IIR (Poles & Zeros) و Direct from II transposed را در قسمت‌های Transfer Function Type و Filter Structure انتخاب کرده باشیم در قسمت بعد به ضرایب صورت و مخرج تبدیل Z فیلتر می‌رسیم.

View Filter Response

ویرایش

با کلیک بر روی این گزینه شکل پاسخ فیلتر را خواهیم دید که در زیر به توضیح بیشتر هر قسمت می‌پردازیم:

 
 1. اندازه پاسخ را بر حسب dB نشان می‌دهد.
 2. پاسخ فاز را بر حسب رادیان نشان می‌دهد.
 3. هر دو مورد قبل را با هم نشان می‌دهد.
 4. تاخیر
 5. تاخیر فاز
 6. پاسخ ضربه
 7. پاسخ پله
 8. صفر و قطب‌ها
 9. ضرایب فیلتر
 10. اطلاعات فیلتر شامل ساختار فیلتر، طول صورت و مخرج، خطی بودن فاز، تعداد ضرب کننده‌ها و ...
 11. پاسخ تخمینی اندازه
 12. Round-off Noise Power Spectrum

در اینجا باز هم برای اجتناب از طولانی شدن، یک توضیح مختصر بر روی تصویر داده شد.

 
 1. شطرنجی کردن صفحه
 2. نوشتن نام نمودار(ها) در بالای صفحه
 3. نمای کامل
 4. بزرگنمایی محور Y
 5. بزرگنمایی محور X
 6. بزرگنمایی
 7. خط کشیدن
 8. پیکان کشیدن
 9. کشیدن پیکان دوطرفه
 10. نوشتن متن

مهمترین بخش‌های این امکان در زیر آورده شده است:

مثلا مشخصه فاز را بر حسب رادیان نشان بدهد یا درجه، مشخصات دامنه پاسخ فیلتر را بر حسب دسی‌بل نشان بدهد یا یکاهای دیگر.

 


 

با این کار می‌توان پاسخ را بر حسب هرتز مشاهده کرد.