راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/مقدمه

' مقدمه کارسوق چیست؟
راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی


مقدمه ویرایش

در این نوشته می‌خواهیم راهنمایی گرد آوریم تا افراد علاقه‌مند بتوانند با کمک آن برای دانش‌آموزان کارسوق برگزار کنند. این راهنما به طور ویژه به مسائل اجرایی برگزاری کارسوق می‌پردازد، هرچند که پیشنهادهایی هم دربارهٔ محتوای کارسوق و روش ارائهٔ برنامه‌ها نیز گفته می‌شود. هدف ما از نوشتن این راهنما این است که برگزاری کارسوق را برای دانشجویان علاقه‌مندی که تجربهٔ این کار را ندارند، آسان کنیم. مخاطب این نوشته بیش از همه دانشجویانی هستند که به آموزش در سطح دبیرستان علاقه دارند و می‌خواهند در دبیرستان‌های شهرهایی که امکانات آموزشی خوبی ندارند، به بهبود وضع آموزش کمک کنند. به نظر ما کارسوق یکی از روش‌های بسیار کارا برای بهبود وضع آموزشی دبیرستان‌ها در شرایط فعلی نظام آموزش و پرورش ایران است.

کارسوق یک رویداد گروهی است. برگزاری هر کارسوق نیازمند همکاری ده‌ها و شاید صدها نفر (برگزارکنندگان، دانش‌آموزان، و میزبانان) با یکدیگر است. ولی این نوشته در شکل کنونی خود خطاب به نقش «هماهنگ‌کنندهٔ کارسوق» نوشته شده است. یعنی پیشنهادهای این کتاب برای کسی است که می‌خواهد به نمایندگی از برگزارکنندگان کارسوق (یعنی از طرف سخنرانان و مجریان کارگاه‌ها) نقش دبیر کارسوق و وظفیهٔ هماهنگی بین برگزارکنندگان و میزبانان را به عهده بگیرد. هر چند که این نوشته خطاب به هماهنگ‌کنندهٔ کارسوق نوشته شده است، امیدوارم افراد دیگری نیز که می‌خواهند در برگزاری کارسوق‌ها مشارکت کنند (سایر برگزارکنندگان، میزبانان، و حتی دانش‌آموزان) در این راهنما توصیه‌های مفیدی بیابند. در ضمن، دلیلی برای محدود کردن این راهنما به مخاطب کنونی‌اش وجود ندارد و اگر توصیه‌هایی برای مخاطبان دیگر به این راهنما افزوده شود، این راهنما را بهبود خواهد داد.

گسترش این راهنما ویرایش

مانند همهٔ نوشته‌های دیگر در ویکی‌کتاب، از مشارکت‌های شما در بهبود این راهنما ممنون خواهیم بود. بسیار خوب است که این راهنما گسترش یابد تا تجربه‌های نقش‌های دیگر فعال در برگزاری یک کارسوق را نیز در بر بگیرد. به عنوان نمونه،‌ می‌توان فصل‌های تازه‌ای دربارهٔ موارد زیر به این راهنما افزود:

 • برای مسئولان مؤسسهٔ میزبان
  • آن‌چه باید برای اسکان برگزارکنندگان در نظر داشت
  • نکته‌هایی برای هماهنگ‌کردن تغذیهٔ دانش‌آموزان و برگزارکنندگان در طول کارسوق
  • روش‌هایی برای تأمین هزینه‌های مالی کارسوق
  • چگونه گروه‌های دانشجویی فعال در برگزاری کارسوق را بیابیم و با آن‌ها تماس بگیریم
 • برای برگزارکنندهٔ برنامه
  • توصیه‌های اجرایی برای برگزاری کارگاه‌های آزمایشگاهی فیزیک و شیمی در کارسوق
  • چگونه دانش‌آموزان را با آخرین پیشرفت‌های پژوهشی رشتهٔ خودمان به زبان ساده آشنا کنیم؟
 • برای دانش‌آموزان
  • چگونه از برنامه‌های کارسوق نت‌برداری کنیم
  • چگونه پس از پایان کارسوق با برگزارکنندگان در ارتباط بمانیم
 • و هر موضوع دیگری که به نظر و تجربهٔ شما برای افراد درگیر در کارسوق‌ها مهم است

اگر شما نیز تجربهٔ اجرای یک کارسوق را در هر نقشی را داشته‌اید، می‌توانید به گسترش این کتاب کمک کنید. برای ویرایش و گسترش این کتاب، جسور باشید! اگر برای افزودن تجربه‌های خود به این کتاب پرسشی داشتید، می‌توانید آن‌ها را در صفحهٔ بحث این کتاب یا در صفحهٔ بحث جداگانهٔ هر فصل از این کتاب بپرسید.