راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی

هدف از این نوشته تهیهٔ یک راهنمای کامل برای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی است. مخاطب این نوشته معلمان و دانشجویانی هستند که به آموزش در سطح دبیرستان علاقه‌مندند و می‌خواهند کیفیت آموزش در دبیرستان‌ها را بهبود دهند.

نویسنده این کتابچه راهنما: کاربر ویکی‌کتاب امیرمسعود

فهرست ویرایش

مقدمه

کارسوق چیست؟

نمونه‌هایی از کارسوق‌های برگزارشده

آن چه نیاز دارید

ویژگی برنامه‌های کارسوق

شیوهٔ انتخاب و ارتباط با برگزارکنندگان کارسوق

تعداد دانش‌آموزان، مدّت برگزاری و تعداد برنامه‌ها

ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق

نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده

زمان‌بندی کلی کارها: از طرح آغازین تا برگزاری نهایی

هزینه‌ها و دستمزدها

مستندسازی

ایجاد گروه‌های دانشجویی منظم برای برگزاری کارسوق