راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی/نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده

ارتباط با مسئولان محل برگزاری کارسوق نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده زمان‌بندی کلی کارها
راهنمای برگزاری کارسوق‌های دانش‌آموزی


نظرسنجی از دانش‌آموزان شرکت‌کننده

ویرایش

کارسوق نیز مانند هر فعالیت آموزشی دیگری پر از برهم‌کنش‌های انسانی است. افزایش کیفیت و کارایی کارسوق‌‌ها نیازمند بهبود پیوستهٔ این برهم‌کنش‌های انسانی بین برگزارکنندگان، دانش‌آموزان، و میزبانان است. آگاهی از نظر دانش‌آموزانی که در کارسوق شرکت می‌کنند، به برگزارکنندگان کمک می‌کند که کارسوق‌های آینده را از نظر برنامه‌ریزی اجرایی و نیز محتوای برنامه‌ها بهتر کنند.

برای نمونه، ممکن است که برگزارکنندگان در تخمین مدت مناسب برای یک سخنرانی یا کارگاه اشتباه کنند، یا برخی از سخنرانان درک نادرستی از سطح دانش قبلی شرکت‌کنندگان داشته باشند. حتی ممکن است با نظرسنجی معلوم شود که روش ارائه یا حتی موضوع برخی از برنامه‌های کارسوق برای بیشتر دانش‌آموزان جذاب نبوده است. به کمک نظرسنجی‌ها می‌توان چنین مواردی را شناسایی کرد و در کارسوق‌های آینده آن‌ها را بهبود داد.

نمونه‌ای از یک نظرسنجی که برای کارسوق علوم اجتماعی در رشت اجرا شد در این‌جا موجود است.

دریافت بازخورد از میزبانان

ویرایش

همچنین می‌توان پس از پایان کارسوق، با مسئولان مؤسسهٔ میزبان نیز جلسه‌ای برگزار کرد. در چنین جلسه‌ای می‌توان کارسوق را به طور کلی بررسی کرد و دو طرف می‌توانند انتظارها و نیازهای برآورده‌شده یا برآورده‌نشدهٔ خود را به یکدیگر منعکس کنند. چنین جلسه‌ای نه تنها برای کارسوق‌های احتمالی آینده در آن مؤسسه مفید خواهد بود، بلکه می‌تواند به گروه برگزارکنندهٔ کارسوق برای چنین رویدادهایی در مؤسسه‌های دیگر نیز کمک کند.