راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران/ویدئو کنفرانس

فهرست - برنامه ‌های قبل از برگزاری کنفرانس - برنامه‌های شروع کنفرانس - برنامه‌ها در طول کنفرانس - برنامه‌های پایانی - برنامه‌های بعد از خاتمه کنفرانس - ویدئو کنفرانس - مسایل جزیی

منظور از ویدئوکنفرانس در این‌جا برنامه‌ی سخنرانی‌ای است که سخنران و شرکت‌کنندگان در دو محل متفاوت هستند و ارایه‌ی سخنرانی به صورت زنده و از طریق تلفن یا اینترنت انجام می‌شود.

ارتباط صوتی بین سخنران و شرکت‌کنندگان از دو راه امکان‌پذیر است.

برای خوب بودن کیفیت صدا بهتر است به جای استفاده از دستگاه های تلفن معمولی از تلفن های ویژه ی تلکنفرانس استفاده کرد. این دستگاه ها خش خش صدا را می گیرند و باعث بهترشدن کیفیت صدا می شوند. قیمت این دستگاه ها حدود یک میلیون تومان است. نمونه ی این دستگاه را می توان در این جا دید.

اینترنت

ویرایش

برای ارتباط صوتی از راه اینترنت برنامه Skype توصیه می شود.

تصویری

ویرایش

ارتباط تصویری از دو راه خطوط اینترنت پرسرعت معمولی و خطوط اختصاصی اینترنت امکان پذیر است.

خطوط اینترنت پرسرعت معمولی

ویرایش

خطوط اختصاصی اینترنت

ویرایش

کنترل اسلاید

ویرایش