راهنمای برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران


این اثر با همکاری کاربران تکمیل می‌شود.
ابتدا در جریان گفتگوهای دیگران قرار بگیرید.

درباره

ویرایش

هدف از این کتاب راهنما جمع‌آوری اطلاعات لازم برای برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی خوب است. [۱] در اینجا تمام اتفاقاتی که در یک کنفرانس می‌افتد و لازم است جز به جز مراعات شود آورده می‌شود تا به شما کمک کند کنفرانس‌ها یا مسابقات علمی بین‌المللی را با استانداردهای جهانی برگزار کنید.

قسمت‌های اصلی

ویرایش

۱) برنامه‌های قبل از برگزاری کنفرانس

۲) برنامه‌های شروع کنفرانس

۳) برنامه‌ها در طول کنفرانس

۴) برنامه‌های پایانی

۵) برنامه‌های بعد از خاتمه کنفرانس

۶) ویدئو کنفرانس

مسائل جزیی

ویرایش

مسایل جزئی که در این کتابچه راهنما مورد بحث قرار خواهند گرفت:

۱) تدارک نقشه

۲) شرایط هتل یا محل اقامت

۳) امکانات دستشویی‌ها

۴) امکانات اینترنتی

۵) نوع هدایای معمول در کنفرانسها

۶) دفترچه راهنمای شرکت کنندگان

۷) نکات راجع به غذا

۸) افراد راهنما

۹) مساله تبدیل پول

۱۰) مسایل مربوط توجیه قوانین در ایران

۱۱) مساله حجاب

۱۲) کارت گذر دور گردن

۱۳) لوازم لازم برای سخنرانیها

۱۴) تفریحات لازم در طول کنفرانس

۱۵) محلهای جالب برای بازدید خارجیها در تهران

۱۶) محلهای جالب برای بازدید خارجیها در اصفهان

۱۷) تقویم برنامه‌های کنفرانس

۱۸) اطلاع رسانی درباره شرایط محل اقامت و برگزاری

۱۹) وب‌سایت کنفرانس

منابع

ویرایش
  1. www.iallt.org/conferences/planning_guidelines.html

^  Conference Planning Guidelines