ریاضی پایه/عبارت‌های زمان

ریاضی زمان ویرایش

انجام عملیات ریاضی به دلیل اینکه از یکاهای گوناگونی استفاده می‌شود مشکل است.

یکاها ویرایش

ثانیه ویرایش

ثانیه، یکای پایه برای اندازه‌گیری زمان است. در موضوعات علمی حتی برای اندازه‌گیری زمان‌های بزرگ نیز از این یکا استفاده می‌شود البته به همراه استفاده از علایم علمی (مثل نما). معمولا ثانیه را به صورت «s» یا «sec» مخفف نشان می‌دهند.

دقیقه ویرایش

هر دقیقه برابر با ۶۰ ثانیه است. مخفف دقیقه به صورت «m» یا «min» نشان داده می‌شود.

ساعت ویرایش

هر ساعت برابر ۶۰ دقیقه یا ۳۶۰۰ ثانیه است. مخفف ساعت به صورت «h» یا «hr» نشان داده می‌شود.

روز ویرایش

هر روز شامل ۲۴ ساعت است. بنابراین هر روز ۱۴۴۰ دقیقه است. مخفف روز به صورت «d» نشان داده می‌شود.

هفته ویرایش

هر هفته ۷ روز دارد. با این حساب هر هفته ۷ × ۲۴ یا به عبارتی ۱۶۸ ساعت دارد. مخفف هفته به صورت «w» نشان داده می‌شود.

ماه ویرایش

هر ماه ۱/۳ ۴ هفته دارد. در واقع هر ماه چیزی بین ۲۸ تا ۳۱ روز دارد. مخفف ماه به صورت «m» نشان داده می‌شود.

سال ویرایش

هر سال چیزی حدود ۳۶۵ روز دارد. سال‌ها به طور عادی ۳۶۵ روزی هستند اما اگر کبیسه باشد، ۳۶۶ روزی است.سال کبیسه معمولا هر ۴ سال یک بار اتفاق می‌افتد. هر سال، ۱۲ ماه دارد. مخفف سال به صورت «y» یا «yr» نشان داده می‌شود.

زمان‌های طولانی‌تر از سال به شرح زیر است:

  • دهه = ۱۰ سال
  • سده = ۱۰۰ سال
  • هزاره = ۱۰۰۰ سال

سیستم‌ها ویرایش

سیستم ۱۲ ساعته (زمان) ویرایش

در این سیستم ۱۲ ساعت اول را «قبل از ظهر» و ۱۲ ساعت دوم را «بعد از ظهر» می‌نامند که به ترتیب به صورت AM و PM نشان داده می‌شود. چیز عجیب در این سیستم این است که هیچ وقت ساعت صفر نمی‌شود بلکه به جای آن ساعت کامل یعنی ۱۲ است.

سیستم ۲۴ ساعته (زمان) ویرایش

در این سیستم که گاهی به آن سیستم نامی نیز می‌گویند اولین عدد، صفر است و تا بیست و چهار ساعت کامل شمارش انجام می‌گیرد.

سیستم اعشاری (زمان) ویرایش

در زمان انقلاب فرانسه تلاش در جهت رواج سیستمی صورت گرفت که در آن هر روز به ۱۰ ساعت و هر ساعت به ۱۰۰ دقیقه تقسیم می‌شد.

عملیات چهارگانه ویرایش

جمع کردن دو بازه زمانی با هم مثل جمع عادی است مگر اینکه بخواهید یکاها را تغییر دهید.

ثانیه ۳۶ = ۵ ثانیه + ثانیه ۳۱

می‌توانیم بازه زمانی را در یک عدد اسکالر (بدون یکا) ضرب کنیم.

ثانیه ۱۰ = ۵ ثانیه × ۲